26.10.2011 19:00

Karl / Vela / Hekla


       Karl ex Baröy ex Lena ex Nour Ham ex 1672. Katla ex Vela ex Hekla © mynd shipspotting, geirolje, 11. júní 2011


                        1672, Vela © mynd shipspotting, Hilmar Snorrason, 1982


                                1672. Hekla © mynd shipspotting, Hilmar Snorrason