Lekker olje i nærheten av nasjonalpark.

Lekker olje


Fartøyet lekker olje, melder Kystverket, som har observert oljen i vannet. Hvor mye olje det er snakk om, vet man foreløpig ikke.

«Kystverket har mobilisert det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) i Østfold og lokale beredskapsmyndigheter», skriver de i en pressemelding.

- Nå prøver vi å få oversikt over skipets innhold og se hva som er kommet i vannet. Det er helt mørkt nå og det er vanskelig å si hvor mye som er lekket, men vi vet at det er olje i vannet, sier kommunikasjonsdirektør i Kystverket Ola Stenvaagnes. Han vet ikke om det er gått hull i skroget.

Det skal være 14 personer om bord. Ingen er foreløpig evakuert. 

-  Folk fra rederiet jobber nå for å sikre personell, miljø og verdier for å minimere konsekvensene av dette, sier Hans Martin Iversen den norske avdelingen av rederiet Eimskip, som eier skipet.

Han tør ikke å anslå hvor mye bunkerolje skipet har om bord og var ikke kjent med at det lakk olje.

- Når det lekker olje så må skroget være skadd, fastslår han.

Smell


Ifølge et øyenvitne traff skipet grunna med et smell.

- Jeg satt inne å jobbet og hørte at det smalt som bare fusan, sier Ragnar Bjørck til Dagbladet. Han bor like i nærheten av skipsleden der Godafoss grunnstøtte.

- Jeg ser ikke om det lekker noe olje, Hvis det er det så kan det være kritisk for dette er helt på grensa til Ytre Oslofjord nasjonalpark, sier Ragnar Bjørck til Dagbladet. Oljen kan få store konsekvenser i det sårbare området, frykter han.

Hovedredningsentralen tror ikke skipet kommer av grunnen med det første.

- Det blir nok stående en stund, sier Middelton.

Skipet var på vei fra Fredrikstad til Helsingborg da det grunnstøtte. Følg skipstrafikken her.