24.06.2018 15:16

Star Viking N-118-VR, Svolvaer, Noregi

 

        Star Viking N-118-VR, Svolvaer, Noregi © mynd frode adolfsen, shipspotting 19. júni 2018