30.08.2012 22:10

Síldarvinnslan kaupir BERG-Huginn í Vestmannaeyjum

Síldarvinnslan í Neskaupstað hefur keypt útgerðarfélagið Berg-Huginn í Vestmannaeyjum. Samkvæmt fréttum Rúv er ekki ljóst hvort öll skip sem voru áður í eigu Bergs-Hugins verði gerð út áfram

Eftirfarandi kom fram um málið í Fiskifréttum:

Síldarvinnslan kaupir útgerðarfélagið Berg-Hugin

Magnús Kristinsson í Vestmannaeyjum selur.

30. ágúst 2012 kl. 15:53
Skip Bergs-Hugins ehf., Vestmannaey og Bergey, auk Smáeyjar sem seld var sl. vetur. (Mynd: Óskar P. Friðriksson).

 

Síldarvinnslan hf í Neskaupstað (SVN) hefur undirritað kaupsamning um kaup á öllu hlutafé í útgerðarfélaginu Bergur-Huginn ehf (BH) í Vestmannaeyjum.  Seljandi er hlutafélag í eigu Magnúsar Kristinssonar útgerðarmanns og fjölskyldu.  Kaupverð er trúnaðarmál milli kaupanda og seljenda. 

Bergur-Huginn gerir út tvo nýlega togara, Bergey VE-544 og Vestmannaey VE-444. Bæði skipin eru 29 metra löng og voru smíðuð fyrir útgerðina í Póllandi á árunum 2006 og 2007. Hjá félaginu starfa 35 manns.  Bergur-Huginn rekur ekki landvinnslu og hefur stærsti hluti aflans farið á markað erlendis.

Með þessum kaupum eykur Síldarvinnslan aflaheimildir sínar í bolfiski umtalsvert.

Eftir þessi kaup hefur SVN yfir fjórum skipum að ráða til bolfiskveiða en ljóst er að þeim verður fækkað um eitt í hagræðingarskyni. Þá mun reksturinn allur verða endurskipulagður en stefnt  er að því að gera bæði út frá Vestmanneyjum og Neskaupstað.

Höfuðstöðvar Síldarvinnslunnar eru  í Neskaupstað, þar  sem rekin er fiskimjölsverksmiðja og öflugt fiskiðjuver. Fyrirtækið rekur einnig fiskimjölsverksmiðjur á Seyðisfirði og í Helguvík.  Þá tekur SVN þátt í rekstri fóðurverksmiðju á Akureyri og tengist útgerð á Akranesi.

Aflaheimildir sem Bergur-Huginn hefur yfir að ráða nema um 5.000 þorskígildistonnum á yfirstandandi fiskveiðiári. Heimildirnar eru eingöngu bolfiskur.  Samanlagðar aflaheimildir beggja félaganna nema um 10.000 þorskígildistonnum í bolfiski. 

Gunnþór Ingvason framkvæmdastjóri Síldarvinnslunnar hf;

"Með þessum kaupum erum við að styrkja stöðu okkar í bolfiski sem við teljum vera rökrétt skref fyrir Síldarvinnsluna.  Við  skjótum þar með styrkari stoðum undir rekstur félagsins.  Við þessi kaup tökum við yfir umtalsverðar skuldir en með hagræðingu teljum við að þær verði viðráðanlegar. Við munum nota þetta tækifæri til að endurskipuleggja reksturinn með það að markmiði að tryggja að útgerðin geti áfram skilað hagnaði. 

 Bergur-Huginn verður rekið  sem sjálfstætt félag.  Við munum nota næstu mánuði til að skipuleggja þær breytingar sem ráðast þarf í og reyna að ljúka því verki ekki síðar en um áramótin. Öll óvissa í þessum efnum er óþægileg, ekki síst fyrir starfsfólkið og því mikilvægt að henni ljúki svo fljótt sem kostur er.  

Síldarvinnslan er sterkt félag sem ætlar sér að vera áfram í íslenskum sjávarútvegi.  Með þessum kaupum tökumst við  á hendur miklar skuldbindingar. Það gerum við í trausti þess að stjórnvöld á hverjum tíma muni bera gæfu til að standa vörð um heilbrigt starfsumhverfi  í sjávarútvegi. " 

Kaupsamningurinn er undirritaður með fyrirvara um samþykki samkeppniseftirlitsins.