31.05.2012 21:26

Vegagerðin greiði 40 milljónir

mbl.is:

Grímseyjarferjan Sæfari stækkaGrímseyjarferjan Sæfari

Hæstiréttur staðfesti í dag að Vegagerðinni beri að greiða Vélsmiðju Orms og Víglundar 238.491 evru, tæpar fjörutíu milljónir króna, auk dráttarvaxta. Um er að ræða eftirstöðvar verksamningsgreiðslu og greiðslu samkvæmt reikningum fyrir viðbótarverk vegna endurbóta á Grímseyjarferjunni Sæfara.

Vegagerðin keypti ferjuna í nóvember 2005. Ferjan var smíðuð árið 1992 og hafði ekki verið í rekstri þegar kaupin voru gerð. Verkfræðistofunni Navis Feng ehf. var falið að gera útboðslýsingu og kostnaðaráætlun vegna viðgerða og endurbóta á ferjunni og var það verk unnið af Agnari Erlingssyni og Karli Lúðvíkssyni skipaverkfræðingum.

Verkið var boðið út af Ríkis­kaupum á evrópska efnahagssvæðinu og bárust tilboð frá sex aðilum. Vélsmiðja Orms og Víglundar átti næstlægsta tilboðið og var samið við hana eftir að lægst­bjóðandi féll frá boði sínu.

Verksamningur var síðan undirritaður 6. apríl 2006 og var samnings­upphæðin 1.300.615,28 evrur.

Samkvæmt samningnum átti Vélsmiðja Orms og Víglundar að afhenda Vegagerðinni skipið ekki síðar en 1. maí 2006 og verklok áttu að vera 31. október sama ár. Eftirlit með endurbótum fyrir hönd Vegagerðarinnar hafði fyrrgreind verkfræðistofa, Navis Fengur ehf.

Snemma kom í ljós að umfang verksins var mun meira en fram kom í útboðs­lýsingu. Var þar aðallega um að ræða aukna endurnýjun á stáli í byrðingi skipsins eftir að þykktarmæling á bolnum hafði verið gerð. Þá var þykkt á stáli í perustefni aukin um 4 mm umfram samning.

Vegna bolviðgerða var flotkví aðalstefnanda bundin við verkið lengur en áætlað var.  Forsvarsmenn vélsmiðjunnar lýstu því fyrir dómi að stálviðgerðir hefðu verið erfiðari þar sem þær hefðu farið fram að vetri til vegna tafa við umfangsmeira verk en því hefði Vegagerðin ekki gert ráð fyrir við tilboðsgerð. Þá kom í ljós við skoðanir ýmissa rýma í skipinu að viðgerða og hreinsunar var þörf. Með aukaverkum jókst bæði verktími og kostnaður.

Hæstiréttur segir í dómi sínum að með hliðsjón af ónákvæmri útboðslýsingu og þar af leiðandi miklum fjölda aukaverka hafi ekki verið taldar forsendur fyrir tafabótum enda lá ekki fyrir að tafirnar sem á verklokum urðu væri að rekja til vanefnda af hálfu Vélsmiðju Orms og Víglundar.