20.02.2012 21:00

Nygrund


              Nygrund, í Svolvaer, Noregi © mynd shipspotting, frode adolfsen, 20. feb. 2012